Cum se adaugă interfața la aplicația Apple Home

Utilizarea interfeței VELUX cu HomeKit vă permite să controlați produsele VELUX printr-o simplă apăsare în aplicația Apple Home, solicitând Siri să efectueze aceste activități în mod automat. Următoarele instrucțiuni explică modul în care se instalează interfața folosind doar aplicația Apple Home (și nu aplicația VELUX ACTIVE).

 Procedura generală de instalare a interfeței este împărțită în trei etape:
Mai întâi, adăugați interfața la aplicația Home și conectați-vă la Wi-Fi. Mai întâi, adăugați interfața la aplicația Apple Home și vă conectați la Wi-Fi. Apoi, împerecheați produsele VELUX cu interfața. La final, împerecheați senzorii și comutatoarele de plecare cu interfața.

1: Configurare HomeKit

Pentru a adăuga interfața la aplicația Home, procedați astfel:  

 1. Conectați interfața la sursa de alimentare electrică, prin intermediul cablului de alimentare furnizat.
  (LED-ul din partea posterioară se va aprinde în culoarea verde în timp ce interfața se inițializează).

 2. Așteptați până când LED-ul începe să se aprindă în culoarea albă. Acum interfața poate fi adăugată la aplicația Home.  
  Dacă nu observați o lumină de culoare albă, apăsați butonul central, marcat cu o pictogramă „Setări”, până când LED-ul începe să se aprindă în culoarea albă. 

 3. Adăugați interfața la aplicația Home: deschideți aplicația Home; deschideți aplicația Apple Home > selectați „Adăugare accesoriu” > scanați codul HomeKit alcătuit din 8 cifre, din partea posterioară a interfeței. Interfața trebuie să apară automat în aplicația Home.

 4. Permiteți interfeței să se conecteze la aceeași rețea Wi-Fi pe care o utilizează și dispozitivul dvs. mobil.

Notă: Dacă software-ul interfeței nu este la zi, interfața va fi actualizată automat după stabilirea conexiunii prin Wi-Fi. LED-ul se va aprinde în culoarea verde în timp ce actualizarea se procesează.
Înainte de a trece la etapa următoare, așteptați ca LED-ul să înceapă să se aprindă intermitent.
 

2: Împerechere fereastră, roletă exterioară și rulou

Împerecherea ferestrelor roletelor exterioare și a rulourilor cu interfața se efectuează utilizând telecomanda/telecomenzile dvs. VELUX existentă(e), folosită(e) la controlarea produselor.

Dacă vă controlați toate produsele (sau unele dintre acestea) folosind un controler bidirecțional (controler cu feedback), urmați procedura 2a, descrisă mai jos. 

Dacă vă controlați produsele folosind doar controlere monodirecționale, urmați procedura 2b.

 

2a: Împerecherea utilizând o telecomandă bidirecțională


(pe KLR 200)
 
 1. Pregătiți-vă telecomanda bidirecțională (KLR 200) pentru a trimite o copie a produselor către interfață:
  Activați controlerul (pictograma de locuință situată în colțul din dreapta jos) > selectați „Mai mult” > „Copiere tabletă de control” > „Următorul”.
  Apoi continuați cu interfața.
(1) Mai mult
(2) Produs nou
(3) Copiați tableta de control
(4) Următorul
(pe interfață)

2. Setați interfața în modul de primire produse: 
Apăsați scurt (mai puțin de 2 secunde) pe butonul agrafă din latura stângă a interfeței, marcat cu o pictogramă „Cheie”. LED-ul corespunzător se va aprinde în mod intermitent în culoarea verde, de câteva ori, indicând faptul că produsele sunt în curs de copiere.

3. Așteptați până când LED-ul se oprește din aprinderea intermitentă, confirmând astfel faptul că s-a finalizat copierea noilor produse. Copierea reușită este indicată, de asemenea, pe telecomandă.
 
Produsele dvs. trebuie să apară automat în aplicația Home la scurt timp după aceasta.

 

2b: Împerecherea utilizând o telecomandă monodirecțională

(pe KLI 3xx / KLI 110 / KUR)

 1. Utilizați telecomanda (KLI 3xx / KLI 110 / KUR) pentru a pregăti înregistrarea produselor dvs. în interfață:
  Apăsați și mențineți apăsat butonul lateral de setări/butonul de resetare din partea posterioară a telecomenzii timp de cel puțin 10 secunde, până când roletele exterioare sau rulourile încep să se deplaseze înapoi și înainte. Apoi continuați cu interfața.

(Pe interfață)

2. Setați interfața în modul de înregistrare produse:
Apăsați lung (aprox. 10 secunde) butonul central al interfeței, marcat cu o pictogramă „Setări”, până când LED-ul aferent începe să se aprindă intermitent în culoarea albastră.
 
3. Așteptați până când LED-ul se oprește din aprinderea intermitentă, confirmând astfel faptul că s-a finalizat copierea noilor produse. Produsele dvs. trebuie să apară automat în aplicația Apple Home la scurt timp după aceasta.

3: Împerechere senzor și comutator de plecare


Pentru a vă pregăti împerecherea senzorului/senzorilor și a comutatorului/comutatoarelor de plecare cu interfața, procedați astfel:
 1. Adunați toți senzorii și toate comutatoarele de plecare pe care doriți să le împerecheați cu interfața și apropiați-le (la maximum 1 metru distanță) de aceasta.

 2. Deschideți senzorii și comutatoarele folosind o șurubelniță cu cap plat, de mici dimensiuni. Introduceți șurubelnița în cele două fante din părțile laterale ale produsului. Ridicați cu grijă șurubelnița în sus (către partea frontală), pentru a deschide produsul. Apoi continuați cu interfața.
Notă: Dacă bateriile au fost deja introduse, scoateți-le din toți senzorii și din toate comutatoarele de plecare și așteptați timp de 30 de secunde înainte de a continua.
(pe interfață)

Pentru a împerechea senzorul/senzorii și comutatorul/comutatoarele de plecare cu interfața, procedați astfel: 

3. Setați interfața în modul de înregistrare senzori/comutatoare:
Apăsați lung (aprox. 10 secunde) butonul central al interfeței, marcat cu o pictogramă „Setări”, până când LED-ul aferent începe să se aprindă intermitent în culoarea albastră.
Reveniți la senzori și comutatoare.

4. Introduceți bateriile în toți senzorii și în toate comutatoarele. LED-ul de pe fiecare produs trebuie să se aprindă în mod intermitent până la finalizarea împerecherii.

5. Așteptați până când LED-ul din partea posterioară a interfeței se oprește din aprinderea intermitentă, confirmând astfel faptul că s-a finalizat înregistrarea produselor. Produsele dvs. trebuie să apară automat în aplicația Home la scurt timp după aceasta. Dacă nu apar toți senzorii și toate comutatoarele de plecare în aplicația Home, scoateți bateriile din produsele nedetectate și parcurgeți din nou etapele de la 3 până la 5.

6. Îmbinați cu clic părțile frontale și cele posterioare ale tuturor senzorilor și comutatoarelor.
Sfat: Dacă produsele urmează să fie fixate pe perete cu șuruburi, montați pe perete mai întâi partea posterioară a acestora, înainte de a le îmbina.

În continuare, puteți particulariza denumirile produselor, senzorilor și interfeței VELUX și le puteți adăuga la camere, zone, scene și automatizări.

Acum sunteți pregătit să controlați produsul VELUX din aplicația Apple Home sau prin solicitări către Siri.