Împreună cu WWF (World Wide Fund for Nature), sechestrăm emisiile noastre istorice de CO2 prin conservarea pădurilor.  De asemenea, vom reduce emisiile de carbon viitoare din întregul nostru lanț valoric, în conformitate cu obiectivul de limitare a creșterii temperaturii globale la 1,5 ˚C stabilit prin acordul de la Paris.

Am dat acestui plan numele Lifetime Carbon Neutral.

WWF și Grupul VELUX

Lăsăm emisiile de carbon în urmă

„Ne-am angajat să devenim Lifetime Carbon Neutral până în 2041, prin sechestrarea unei cantități de dioxid de carbon ce corespunde emisiilor noastre pe o perioadă de 100 de ani și prin reducerea amprentei noastre viitoare de carbon.”

– David Briggs, CEO al grupului VELUX

Proiecte forestiere desfășurate împreună cu WWF pentru restaurarea și conservarea pădurilor, pentru a sechestra dioxidul de carbon
Ne angajăm să reducem emisiile noastre viitoare pentru a atinge obiectivul de limitare a încălzirii globale la 1,5 °C, stabilit prin acordul de la Paris
WWF și Grupul VELUX
Ferestrele noastre de mansardă și sustenabilitatea generală a produselor se află în centrul Strategiei noastre de sustenabilitate 2030