Documente privind date de siguranță -
Kituri de întreținere VELUX

Descarcă documentele privind date de securitate 

VELUX A/S este pe deplin conștient de obligațiile care decurg din obligațiile prevăzute de Regulamentul REACH (1907/2006) de a furniza documente tehnice de securitate privind substanțele chimice și amestecurile. Te rugăm să găsești documentele tehnice de securitate disponibile pentru următoarele kituri de întreținere VELUX:

 • Download ZZZ 148

  Declarație periculoasă
  H412, Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

  Declarație de siguranță
  P273, Evitaţi dispersarea în mediu.

  UFI
  N/A