GHIDUL MĂRCILOR COMERCIALE VELUX PENTRU DISTRIBUITORI

 1. Distribuitorul se angajează să utilizeze întotdeauna marca comercială VELUX şi orice alte mărci comerciale aparţinând Grupului VELUX în conformitate cu ghidul furnizat de către Grupul VELUX.
 2. Marca comercială VELUX este rezervată exclusiv pentru desemnarea produselor VELUX originale.
 3. Marca comercială VELUX trebuie să fie întotdeauna scrisă cu majuscule, de ex. fereastră de mansardă VELUX VELUX. Logo-ul VELUX trebuie să fie întotdeauna amplasat orizontal.
 4. Logo-ul VELUX trebuie să fie întotdeauna utilizată în forma sa înregistrată şi, preferabil, să se bazeze pe un şablon furnizat de Grupul. VELUX. Dacă nu se bazează pe un şablon, logo-ul trebuie să îndeplinească întotdeauna specificaţiile scrise ale Grupului VELUX.
 5. Logo-ul VELUX trebuie să apară, de preferinţă, pe un fundal de culoare albă, în mod alternativ pe un fundal care nu poate fi confundat cu o parte a logo-ului VELUX.
 6. De asemenea, celelalte mărci comerciale ale Grupului VELUX trebuie utilizate întotdeauna în conformitate cu ghidul furnizat de către Grupul VELUX. Dacă distribuitorul nu a primit instrucţiunile de utilizare a acestor mărci comerciale, acesta este obligat să le solicite din partea Grupului VELUX înainte de a le implementa în propriul material de marketing.
 7. Toate materialele de marketing (inclusiv site-uri web) ale distribuitorului referitoare la produsele VELUX vor include următoarea notă privind mărcile comerciale: „VELUX şi sigla VELUX sunt mărci înregistrate aparţinând VKR Holding A/S”. Orice altă marcă comercială aparţinând Grupului VELUX utilizată în materialul de marketing al distribuitorului trebuie inclusă în aceeaşi notă privind mărcile înregistrate.
 8. Mărcile înregistrate ale distribuitorului sau ale altor terţe părţi utilizate în cadrul aceluiaşi material de marketing nu pot fi afişate, astfel încât să poată fi confundate ca făcând parte din marca înregistrată VELUX sau din alte mărci înregistrate aparţinând Grupului VELUX.
 9. Acest document nu acordă distribuitorului drept de proprietate sau de orice alt tip asupra mărcii înregistrate VELUX sau asupra altor mărci înregistrate aparţinând Grupului VELUX, ci doar drept de utilizare a acestor mărci înregistrate în conformitate cu prezentul document.
 10. În interesul clarităţii, se declară în mod expres faptul că distribuitorul nu are permisiunea de a stabili sub nicio formă drepturi înregistrate asupra mărcii comerciale VELUX sau asupra oricăror alte mărci comerciale aparţinând Grupului VELUX; această interdicţie include, fără a se limita la următoarele:
  1. înregistrarea de mărci comerciale care să încorporeze aceste mărci comerciale;
  2. înregistrarea de nume de companie care să încorporeze aceste mărci comerciale;
  3. înregistrarea de nume de domeniu şi adrese de e-mail care să încorporeze aceste mărci comerciale.

Distribuitorul este de acord ca nici el, nici orice altă parte cu care are o relaţie de afaceri sau contractuală, să nu folosească proprietatea intelectuală aparţinând Grupului VELUX fără a obţine în prealabil permisiunea scrisă din partea VELUX. Distribuitorul va include în toate contractele cu clienţii săi o prevedere care să le interzică clienţilor utilizarea neautorizată a proprietăţii intelectuale a Grupului VELUX. În cazul în care distribuitorul află că oricare dintre clienţii săi utilizează proprietatea intelectuală a Grupului VELUX fără a obţine în prealabil permisiunea în scris, distribuitorul va lua toate măsurile necesare rezonabile, incluzând, fără a se limita la iniţierea de proceduri juridice împotriva clientului său, în scopul determinării acestuia să înceteze această utilizare neautorizată. În măsura permisă de lege, distribuitorul va înceta relaţiile de afaceri cu respectivul client. Distribuitorul va notifica imediat Grupul VELUX în legătură cu orice utilizare neautorizată de către oricine a proprietăţii intelectuale a Grupului VELUX.

În caz de încălcare a acestor prevederi, Grupul VELUX poate emite un avertisment scris către distribuitor, cu care acesta trebuie să se conformeze în termen de 2 săptămâni. Dacă distribuitorul nu se conformează, Grupul VELUX poate termina relaţia cu acesta fără nicio notificare suplimentară.