Casa principală LichtAktiv Haus cu lumină abundentă în casa scărilor.